послідовність процедур

 зарахування до першого класу

Фото: serenko_nata, Depositphotos 

Як дітей зараховують у 1 клас – роз’яснення освітнього обмудсмена

Освітній обмудсмен Сергій Горбачов нагадав основні правила щодо зарахування дітей до 1 класу. 

Інформація про це з’явилася на сайті омбудсмена.

Роз’яснення написано згідно з порядком зарахування, відрахування та переведення учнів.

Що мають зробити органи місцевого самоврядування

Зображення з сайту освітнього омбудсмена 

Які документи потрібні для зарахування

Усі документи потрібно подати до 31 травня.

Батьки або інші законні представники дитини мають право подати заяви про зарахування дитини в необмежену кількість шкіл. 

Якими документами можна підтвердити місце проживання дитини

Потрібен один із таких документів:

Усі ці документи мають відповідати певним формам, з якими можна ознайомитися у тому ж таки пункті 8 Постанови № 684.

Першочергове й зарахування на вільні місця

Для зарахування частини учнів, які претендують на вільні місця, проводять жеребкування.

Якщо до 1 червня включно були зараховані всі учні, список зарахованих учнів із зазначенням лише їхніх прізвищ (першу літеру імені можна додати до прізвища, якщо серед тих, хто подавали заяви, є тезки) оприлюднюється винятково в закладі освіти.

Якщо ж були зараховані тільки ті учні, які мали право на першочергове зарахування, й ще має відбутися жеребкування на вільні місця, упродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному вебсайті закладу освіти (якщо сайту немає – на вебсайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти) оприлюднюється:

Якщо батьки дитини, які проживають на території обслуговування школи або мають інші переваги для першочергового зарахування, не встигли подати заяву та документи до 31 травня поточного року, вони мають право подати їх на вільні місця після 15 червня і до початку навчального року. 

Як проводять жеребкування

Якщо вільні місця залишилися, зарахування на них відбувається за результатами жеребкування – після 1-го і до 15 червня включно.

Жеребкування відбувається з 5 до 10 червня включно.

Упродовж 1–15 червня заяви про зарахування не приймаються.

До 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування закладу. Також зараховуються на вільні місця та за умови утворення окремого класу чи класів діти, які не проживають на території обслуговування закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується цим закладом освіти та затверджена Державною службою якості освіти України.

“Рекомендую проводити його або у вихідний день вказаного проміжку, або після завершення робочого дня – після 18:00, щоб взяти участь у процедурі могли якнайбільше батьків”, – пише освітній омбудсмен.

Школа має повідомити батькам про час проведення жеребкування. На ньому мають право бути присутніми представники ЗМІ та громадських об’єднань, зареєстрованих в установленому порядку. Присутність батьків дітей, які претендують на вільні місця, уповноважених ними осіб та самих дітей добровільна (пункт 2, глава 2, розділ 2 Порядку).

Жеребкування проводиться за допомогою барабана, скриньки або іншого пристрою з прозорого матеріалу. Жеребки (кульки, картки, аркуші паперу тощо) мають бути однакового розміру, кольору, ваги, форми й виготовлятися так, щоби зміст не можна було побачити до діставання з пристрою.

Перед початком жеребкування до поміщення жеребків у пристрій, присутні учасники оглядають жеребки та пристрій, не торкаючись їх (пункти 3-5, глави 2 Порядку). Комісія запитує, чи всі охочі змогли їх оглянути – і лише після ствердної відповіді присутніх жеребки поміщають до пристрою для жеребкування.

Жеребки містять номери від 1 до останнього номера в списку поданих заяв на вільні місця. Жеребки з номерами від одного до кількості вільних місць надають право на зарахування, а жеребки з номерами більшими, ніж кількість вільних місць, формують резервний список для можливого зарахування.

Голова комісії оголошує в алфавітному порядку прізвища тих, хто включені до списку жеребкування на вільні місця. Якщо в залі присутні батьки дитини (чи особи, які її представляють), то один із них виходить,до столу, де розміщений пристрій для жеребкування, та ставить підпис у протоколі засідання комісії, яким засвідчує участь у процедурі.

Якщо батьків або представників дитини у залі немає, то жереб за них тягне уповноважений член комісії. Інформація про результат кожного учасника жеребкування відразу фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії.

Для підтвердження прозорості процедури, якщо є можливість, наприклад, можна демонструвати на великому екрані список з прізвищами тих, хто претендує на вільні місця – і відразу, в режимі реального часу, записувати номери жеребків до списку.

Після діставання останнього жеребка голова або один із членів конкурсної комісії оголошує результати жеребкування. Вони фіксуються у протоколі, який підписують всі члени конкурсної комісії. Цей протокол є підставою для видання відповідного наказу про зарахування дітей на вільні місця (пункт 7, глава 2, розділ 2 Порядку).

Резервний список формується для зарахування, якщо будуть з’являтися вільні місця. Деякі батьки можуть брати участь у жеребкуванні на вільні місця й у інших закладах. Якщо батьки, чия дитина отримала право на зарахування до певної школи, водночас отримає і використає право вчитися в іншому закладі, місце в попередній школі звільниться. У такому випадку черга просувається на одне місце – і право на зарахування до школи, яку не обрали, отримує дитина з “резервного списку”, яка за результатом жеребкування має наступний номер.

Якщо в жеребкуванні беруть участь рідні брати і сестри: або близнюки, або погодки, яких батьки вирішили віддати до школи в один рік, тоді батьки дитини (або інша особа, яка на це уповноважена), тягнуть жереб стільки разів, скільки заяв подано: по одному жеребку для кожної дитини. Якщо одна із заяв із цієї родини отримує жереб, який дає право зарахування на вільне місце, а інша заява – ні, тоді інша дитина з цієї родини отримує право на першочергове зарахування – незалежно від того, який саме жереб випав цій дитині (підпункт 1 пункту 3 глави 1 розділу ІІ Порядку), а кількість вільних місць відповідно зменшується.

Які документи треба подати для вступу дитини в 1-ий клас?

- заяву встановленого зразку;

- копію свідоцтва про народження;

- оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової

документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального

закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного

огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції

України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.


Відповідальність за повноту і достовірність усієї інформації та усіх

документів, що подаються для зарахування дітей до закладу несуть

заявники/батьки/особи, що їх заміняють. 

зразок заяви про прийом дітей.pdf